O nama

Nekoliko rečenica o nama...

Kroz ovu stranicu pokušaćemo da predstavimo nas i ono što želimo da postignemo u saradnji sa Vama...

Misija

Da podignemo kvalitet života i napravimo energetske uštede po potpisanom sporazumu sa EU.

Ove odrednice su spojile stručnjake iz svih sfera biznisa, lokalnih samouprava, profesionalaca u svojim granama sa zajedničkim ciljem. Kako postići uštede energije u privredi, javnom sektoru i u domaćinstvima na najodrživiji način. Mi smo naša sredstva i napore ustremili prevashodno ka domaćinstvima. Tu vidimo našu šansu jer se više od polovine energije troši upravo u ovom sektoru. Želimo da aktivno utičemo na podizanje kvaliteta života kroz edukaciju ciljne grupe, kroz izvođenje adekvatnih sanacionih radova, kao i neposredno očuvanje životne sredine.

Vizija

Kvalitet, održivost i efikasnost.

Želimo da postanemo sinonim za kvalitet i energetsku efikasnost. Da podignem kvalitet života ljudi za nekoliko stepenica. Da približimo ljudima benefite podizanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Da budemo jedan od stožera znanja i kvaliteta u Vojvodini i šire. Da širimo znanje i stičemo nova.

Cilj

Ušteda od 20%, po sporazumu, za nas uzeta kao obavezujući cilj do 2020. godine.

Podizanje energetske efikasnosti u zgradarstvu, koristeći najkvalitetnije ljude i moderne materijale, kroz održiv model finansiranja radova na teritoriji opštine Novi Sad u početku projekta sa tendencijom širenja i na druge opštine Vojvodine i šire.

O članicama grupe

Radovi u toku...

Radovi u toku...

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Green energy save group d.o.o

Telefon: +381 21 530 909
Telefon/fax: +381 21 530 886
Adresa: Šumadijska 16A, Novi Sad, Republika Srbija
E-mail: office@gesg.rs