O projektu GESGa

U skladu novih zakonskih i podzakonski akata Republike Srbije obavezno je izdavanje energetskih posoša za sve poslovne i stambene objekte koji ima zapravo zadatak da počnemo racionalno i štedljivo trošiti energiju. U tom smislu posebno su interesantni objekti kolektivnog stanovanja starije, a i novije građevinske izvedbe.

Naš cilj je ponuditi:

1. Izradu elaborata energetske efikasnosti za objekat uz korišćenje najsavremenijih tehnologija

2. Ponuditi brzo i kvalitetno otklanjanje uočenih neefikasnosti, izvođenjem građevinskih radova na fasadi i otvorima za svaki objekat pojedinačno.

3. Finansiranje izvođenih radova na duži vremenski period.

4. Izdavanje energetskih pasoša kroz saradnju sa licenciranim subjektom.

Skupšine stanara koje prikupe više od 51% saglasnih potpisnika dobijaju gratis snimanje objekta, izradu elaborata i ponudu na osnovu dobijenih podataka.

 

 

Kontakt

Green energy save group d.o.o

Telefon: +381 21 530 909
Telefon/fax: +381 21 530 886
Adresa: Šumadijska 16A, Novi Sad, Republika Srbija
E-mail: office@gesg.rs