Energija iz otpada

Pored rešenja za zbrinjavanje otpada, Inciner8, nudi rešenja koja nam omogućavaju da energiju koja nastaje spaljivanjem otpada možemo pretvoriti u sekundarnu energiju u vidu toplotne odnosno električne energije.