Zbrinjavanje otpada

U saradnji sa vruhunskim proizvođačem opreme za zbrinjavanje otpada spaljivanjem Inciner8 možemo da Vam ponudimo rešenja za zbrinjavanje animalnog, medicinskog, komunalnog i industrijskog otpada. Kvalitet rešenja prepozanao je veliki broj korisnika kao što su američka ili nato vojska, vodeće europske prehrambene kompanije, vlade, policije, bolnice, instituti,  vojni i civilni kampovi, ambasade, diplomatska predstavništva i velik broj individualnih kupaca (farme, klanice, krematorijumi, veterinarski laboratoriji, klinike, instituti…)  širom sveta.