Green Energy Save Group

 

Obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom

NAŠA VIDEO PREZENZACIJA

AKTUELNOSTI

Kandidati na zelenom konkursu clim@ dolaze iz 60 zemalja

Kandidati na zelenom konkursu clim@ dolaze iz 60 zemalja

Glavni finalisti će dobiti poziv da se 3. juna u Frankfurtu, na GGF Sustainable Future Forumu, nadmeću u idejama. Finance in Motion je odgovoran za takmičenje clim@ u ime fonda. Evropska komisija i Savezno ministarstvo za privrednu...

Šta nudimo?

Ako vam je potrebna solarni sistem za proizvodnju toplotne ili električne energije iz sunca ili sistemi za zbrinjavanje otpada, kontaktirajte nas ili svratite u našu firmu na adresi Ćirila i Metodija 102, u Novom Sadu.

N

Solarne elektrane

Pomoću fotonaponske konverzije solarni paneli uz pomoć dodatnih električnih uređaja tranformišu sunčevo zračenje u električnu energiju koju možemo koristiti ili skladištiti za kasnije korišćenje

N

Toplotni kolektori

Cirkulisanjem zagrejane tečnosti kroz panel i bafer dobijamo prenost toplote od sunca kroz tečnost koja u baferu zagreje vodu koju možemo koristiti kao toplu potrošnu vodu i grejanje

N

Spalionice

Postoje određeni otpadi koji nisu pogodni za trenutno odlaganje na deponijama i moraju da se tretiraju, mi vam nudimo sisteme za spaljivanje otpada koji prečišćavaju ostatke i produkte sagorevanja čak i mogu iskoristiti energiju za razne svrhe

N

Prečišćavanje otpadnih voda

MICROCAT® biopreparati sadrže unapred selektovane i adaptirane mikroorganizme koji imaju sposobnost da razlažu širok dijapazon supstanci u otpadnim vodama itd.

N

Hibridni sistemi

Ovi sistemi su zapravo kombinacija ili simbioza više sistema kao što su na primer solarna i vetro elektrana koje rade u sprezi istog sistema.

N

Vetrogeneratori

Koriste kinetičku energiju vetra koju pomoću elisa prenose u mehaničku energiju koju generator transformiše u električnu.

Kontaktirajte nas

Putem e-mail adrese: office@gesg.rs

ili pozivom na +381 21 6365 565