+381 21 6365 565 office@gesg.rs

Hibridni sistemi

Ovi sistemi su zapravo kombinacija ili simbioza više sistema kao što su na primer solarna i vetro elektrana koje rade u sprezi istog sistema.