Spalionice

U saradnji sa vruhunskim proizvođačem opreme za zbrinjavanje otpada spaljivanjem Inciner8 možemo da Vam ponudimo rešenja za zbrinjavanje animalnog, medicinskog, komunalnog i industrijskog otpada. Kvalitet rešenja prepozanao je veliki broj korisnika kao što su američka ili nato vojska, vodeće europske prehrambene kompanije, vlade, policije, bolnice, instituti, vojni i civilni kampovi, ambasade, diplomatska predstavništva i velik broj individualnih kupaca (farme, klanice, krematorijumi, veterinarski laboratoriji, klinike, instituti…) širom sveta.

Pored rešenja za zbrinjavanje otpada, Inciner8, nudi rešenja koja nam omogućavaju da energiju koja nastaje spaljivanjem otpada možemo pretvoriti u sekundarnu energiju u vidu toplotne odnosno električne energije.