+381 21 6365 565 office@gesg.rs

Vetrogeneratori

Koriste kinetičku energiju vetra koju pomoću elisa prenose u mehaničku energiju koju generator transformiše u električnu