Vetrogeneratori

Koriste kinetičku energiju vetra koju pomoću elisa prenose u mehaničku energiju koju generator transformiše u električnu